Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ

Marjory  (Y-tunnus 1112433-2)
Kansionmäki 3b
13720 Parola


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marjory
Marjut Ryyppö
Kansionmäki 3b 
13720 Parola
0405351414


REKISTERIN NIMI

Marjoryn asiakasrekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään ainoastaan tämän verkkokaupan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä rajoissa.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasnumero,nimi,yhteystiedot,tiedot tilauksista sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot esim.lupa markkinointiviestintään.


TIETOLÄHTEET

Yhteystiedot tallentuvat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä.Muut tiedot tallentuvat asiakassuhteen jatkuessa.


TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla suojausmenetelmillä.
Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä ja edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa.


TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS TIEDON KORJAAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ,korjata ja päivittää häntä koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitettu tarkastuspyyntö
osoitteella:Marjory,Kansionmäki 3b,13720 Parola